Simon Putman: “Ons programma moet mensen hoop bieden”

Gepubliceerd op 16/02/2020
Geschreven door

JS’er Simon Putman is een van de leden van de programmacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Een rol waarin hij meeschrijft aan het verkiezingsprogramma van de PvdA. De LAVA sprak Simon over deze bijzondere taak.

Simon, allereerst gefeliciteerd met deze mooie en zware taak. Waarom heb je besloten om zitting te nemen in de programmacommissie?

“Dank je wel! Het is een hele eer, maar tegelijkertijd ook een hele verantwoordelijkheid om een actieve bijdrage te mogen leveren aan het verkiezingsprogramma in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Ik heb besloten om zitting te nemen in de programmacommissie omdat ik wat in te brengen heb op thema’s als armoedebestrijding, onderwijs en democratische vernieuwing. Daarnaast kan ik goed schrijven. Het is belangrijk dat commissieleden verschillende profielen hebben. Om erachter te komen wat er in de samenleving speelt, maar ook om verschillende gremia binnen de partij goed bij het proces te kunnen betrekken. Dit keer halen we actief input op bij mensen binnen en buiten de partij, zodat we de kennis van leden, netwerken, werkgroepen, partners en maatschappelijke organisaties optimaal kunnen benutten. Daar ben ik heel enthousiast over. Het helpt dat ik veel mensen ken binnen de JS. Dat ik niet de enige jongere ben in de commissie en dit samen met Julian Bushoff mag doen, maakt het natuurlijk extra leuk.”

Waar ga jij als programmacommissielid zoal op letten? Wat zijn voor jou belangrijke speerpunten?

“In het komende verkiezingsprogramma moeten we een herkenbaar sociaaldemocratisch geluid laten horen en duidelijke linkse keuzes maken op thema’s als zorg, onderwijs, arbeid, wonen en duurzaamheid. De publieke sector staat onder druk en mensen hebben het gevoel dat alles om hen heen in razend tempo verandert. Wij moeten laten zien dat het beter kan. Dat we bestaanszekerheid bieden. Dat we realistische en haalbare oplossingen hebben voor grote maatschappelijke vraagstukken. Dat we iedereen aan de onderkant van de samenleving meenemen in een sociale energietransitie. Als mensen hoop kunnen putten uit het programma en het gevoel hebben dat ze met de voorgestelde maatregelen grip op hun leven kunnen krijgen, dan zijn we een heel eind. Verder ga ik erop letten dat het een leesbaar stuk wordt. Soms moet je specifiek zijn en is beleidstaal onvermijdelijk, maar lang niet altijd. Als lezer moet je kunnen begrijpen wat er staat en de boodschap gemakkelijk tot je kunnen nemen.”

“Ik ga erop letten dat het een leesbaar stuk wordt.”

Wat neem je als programmacommissielid mee uit je JS-tijd?

“De JS is een geweldige leerschool. In mijn tijd als landelijk bestuurslid politiek & scholing organiseerde ik veel scholingsactiviteiten en werkbezoeken. Zo leerden we tijdens de zesdelige stoomcursus sociaaldemocratie over de geschiedenis van de sociaaldemocratie en over beginselen als gelijkheid, vrijheid, solidariteit, verbondenheid en duurzaamheid. Dit geeft je een goed beeld van waar de sociaaldemocratische beweging voor staat. Daarnaast is de JS een plek waar je met gelijkgestemde leeftijdsgenoten discussieert over belangrijke maatschappelijke thema’s. Je doet nieuwe inzichten op en bedenkt samen concrete acties om de wereld beetje bij beetje mooier te maken. Ontzettend waardevolle bagage die ik meeneem bij het schrijven van het verkiezingsprogramma. Het enthousiasme van jonge leden is aanstekelijk. De JS laat zien dat actievoeren werkt en dat een lange adem hebben loont. Een mooi voorbeeld hiervan is het studentenreisproduct voor minderjarige mbo-studenten dat er mede door de JS na jarenlang actievoeren uiteindelijk toch kwam.”

Wat vind je het meest inspirerende PvdA-verkiezingsprogramma uit de rijke partijgeschiedenis? En waarom juist dit verkiezingsprogramma?

“Het meest inspirerende verkiezingsprogramma vind ik het programma van de SDAP, een van de voorlopers van de PvdA, uit 1895. In dat programma lees je waartoe we op aard zijn, waarom de sociaaldemocratische beweging ooit in gang is gezet. Al gauw kom je erachter dat het programma nog altijd actueel is. Vandaag de dag zien we net als toen de keerzijden van het kapitalisme. De middenklasse staat onder druk, middelen komen steeds meer in handen van een beperkte groep mensen. Verder blijkt dat voor een aantal strijdpunten nog steeds moet worden gestreden. Hoewel zaken als kortere arbeidsdagen en een kortere werkweek zijn gerealiseerd, hebben de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de daarmee gepaard gaande opkomst van de platformeconomie ervoor gezorgd dat niet alle arbeiders verzekerd zijn tegen ziekte en ongelukken. Een minimumtarief voor zzp’ers is tot op heden nog niet ingevoerd en van gelijk loon voor gelijk werk is nog steeds geen sprake. Daar moet verandering in komen.”

Tot slot, heb je nog adviezen voor JS’ers die overwegen te solliciteren naar een plek op de kandidatenlijst van de PvdA?

“Denk goed na over waarom je op de kandidatenlijst wilt en wat jouw bijdrage zou kunnen zijn. Zorg voor een verhaal en heb een duidelijke inhoudelijke motivatie. Het doel moet niet het bemachtigen van een zetel in de Tweede Kamer zijn, maar om met die zetel het leven van mensen beetje bij beetje mooier te maken. Laat je niet tegenhouden door partijgenoten die zeggen dat je te jong of te onervaren bent. Ook vanuit een lagere positie op de lijst krijg je de kans om in de campagne het jongerengeluid te laten horen en aan je verhaal te werken. Hoe tof is dat!”

categorieën: LAVA 2020
tags: , , , , , , ,

Contact

Wil jij ook meeschrijven met de Lava? Of heb je een vraag of opmerking naar aanleiding van een column, artikel of andere schrijverij? Neem dan contact met ons op via onderstaande e-mailadres. Voor vragen over de Jonge Socialisten in de PvdA kan je terecht op hun website: www.js.nl.

E-mailadres: lava@js.nl

Lees verder; klik hier…
Copyright 2020 - Jonge Socialisten in de PvdA